Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 3 - Răspunderea materială


Marius

Răspunderea materială

Art. 123 – (1) Răspunderea civilă a polițistului se angajează pentru:

a) pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului oricărei unități;
b) nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) daunele plătite de orice unitate, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(2) Repararea pagubelor aduse unității în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către șeful unității a unui ordin sau a unei decizii de imputare, după caz, în termen de 90 de zile de la constatarea pagubei sau prin asumarea unui angajament de plată.

(3) Împotriva ordinului sau decizii de imputare prevăzută la alin. (2) funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrative în termen de 15 zile de la comunicare. Ordinele sau deciziile de imputare rămase definitive ca urmare a neintroducerii ori respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titluri executorii. 

(4) Dreptul șefului unității de a emite ordinul sau decizia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 

(5) Repararea pagubelor aduse unității în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se dispune în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 121/1998  privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții se aplică în mod corespunzător.


User Feedback

Recommended Comments

  • Moderator

La acest art. 123 litera c trebuie eliminată, pentru că aceeaşi faptă este prevăzută deja la litera a. În plus, trebuie precizat clar că răspunderea poliţistului materială şi/sau civilă se face pentru încălcarea cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu. Dacă se referă la despăgubirile pe care instanţele de judecată le acordă contravenienţilor, cu atât mai mult nu poliţistul trebuie să le plătească, pentru că el nu întocmeşte documente de constatare în interes ori în nume propriu, el reprezintă interesele unităţii de poliţie din care face parte.
La fel şi alin (5) trebuie să dispară, pentru că nu suntem militari.

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.