Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 2 - Aplicarea sancţiunilor disciplinare


Marius

Aplicarea sancţiunilor disciplinare

Art. 119. – (1) După analizarea cauzei în Consiliu, şeful unităţii unde s-a efectuat cercetarea prealabilă poate dispune una dintre următoarele măsuri:

a) clasarea dosarul în cazul constatării nevinovăţiei poliţistului cercetat, a prescrierii faptei sau în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat; 
b) reanalizarea cazului de către Consiliu;
c) emiterea actului de sancţionare a celui în cauză.

(2) Cercetarea și aplicarea sancţiunilor disciplinare se face potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(3) În funcţie de gravitatea abaterii disciplinare şi circumstanţele care au condus la comiterea acesteia, aplicarea sancţiunii disciplinare, poate avea loc şi fără efectuarea cercetării prealabile, dacă poliţistul îşi recunoaşte în scris vinovăţia referitor la fapta imputată.

(4) Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.

Termene de aplicare a sancţiunii disciplinare

Art. 120. – (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de la data luării la cunoştinţă despre comiterea faptei care poate constitui abatere disciplinară, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. 

(2) Termenul de 1 an pentru aplicarea sancţiunii disciplinare se suspendă în următoarele situaţii:

a) până la data la care şeful unităţii ia la cunoştinţă de actul prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal, în cazul în care fapta poliţistului întruneşte atât elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, cât şi ale unei fapte prevăzute de legea penală;
b) până la data reluării activităţii poliţistului aflat în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, în misiuni ori ale cărui raporturi de serviciu sunt suspendate.

Contestarea sancţiunilor disciplinare

Art. 121. – Sancţiunea aplicată este executorie şi poate fi suspendată de instanţa de contencios administrativ competentă să soluţioneze cauza pe fond.

(2) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, pentru anularea sau modificarea actului administrativ de sancţionare, fără parcurgerea procedurii plângerii prealabile.

Reglementarea internă a răspunderii disciplinare

Art. 122. – Modul de constituire, organizare şi funcţionare a Consiliilor, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.