Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 1 - Dispoziţii comune


Catalin

Secţiunea 1
Dispoziţii comune

Competenţe privind emiterea actelor administrative
Art. 57. – Emiterea actelor administrative privind naşterea şi stingerea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor se realizează, în condiţiile legii, potrivit normelor de competenţă.

Art. 58. – (1) Pentru fiecare poliţist se întocmeşte un dosar personal care cuprinde:
a) documentele de numire în funcţie, documentele de atestare a studiilor şi documentul privind depunerea jurământului de credinţă;
b) documentele privind evaluarea performanţei profesionale individuale şi a conduitei acestuia, avansările în funcţii, grade sau categorii, recompensele acordate şi sancţiunile aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuităţi;
c) declaraţia de avere şi declaraţia de interese;
d) alte documente, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură.
(3) Poliţistul are dreptul să îşi consulte documentele din dosarul personal şi să solicite eliberarea unor copii ale documentelor neclasificate, în condiţiile legii.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.