Jump to content
POLITISTI.ro
 • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

  În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
  Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 2 - Interdicţii şi restrângerea unor drepturi şi libertăţi


Marius

Secţiunea a 2 – a

Interdicţii şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale

Interdicţii şi restrângeri

Art. 105.  – (1) Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare: 

a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori sa facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea activităţilor profesionale, sume de bani, daruri sau alte avantaje;
b) să rezolve cereri care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri;
c) să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;
d) să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
e) să redacteze, să imprime, să promoveze sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;
f) să desfăşoare activităţi profesionale de natură a favoriza o terţă persoană, prin care să îi fie compromisă imparţialitatea şi independenţa;
g) să facă parte din partide politice ori din alte forme de asociere cu caracter politic, ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
h) să candideze pentru o funcţie de demnitate publică aleasă;
i) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
j) să declare sau să participe la greve;
k) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau alte întruniri cu caracter politic ori purtând asupra sa armamentul din dotare, uniforma de poliţist ori alte însemne distinctive specifice funcţiei publice cu statut special;
l) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale;
m) să aibă un comportament de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului ori prestigiul instituţional al ministerului sau al unităţii din care face parte;
n) să deţină calitatea de acţionar majoritar în cadrul unor societăţi comerciale.

(2) Dobândirea calităţii de poliţist presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrităţii sale profesionale. Procedura de testare a integrităţii profesionale se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Exprimarea unor opinii şi secretul profesional

Art. 106. – (1) Poliţistul poate prezenta în public informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie, ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a unei persoane sau nu este prejudiciată cercetarea penală într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecată. Condiţiile în care pot fi prezentate informaţii şi datele menţionate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(2) Poliţiştii pot participa la emisiuni audiovizuale care nu au caracter politic. În situaţia în care natura emisiunii se transformă în una cu caracter politic, aceştia au obligaţia de a nu se exprima.

(3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

Exercitarea dreptului de asociere

Art. 107. – (1) Poliţiştii se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.

(2) Poliţiştii se pot asocia în sindicate, în condiţiile legii.

Portul uniformei

Art. 108. – (1) Portul uniformei, ţinuta şi comportamentul se reglementează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Poliţistului îi este interzis portul uniformei cu afişarea oricărui element, semn ori insignă în legătură cu calitatea de membru într-o asociaţie ori organizaţie politică, sindicală sau religioasă. Interdicţia este aplicabilă şi în privinţa hainelor civile purtate în timpul serviciului precum şi în privinţa oricărui element, semn ostentativ ori însemn purtat de poliţist în timpul serviciului.

(3) Se interzice ca uniforma, legitimaţia ori însemnele distinctive ale persoanelor juridice să fie identice ori similare cu cele ale poliţistului.


User Feedback

Recommended Comments

 • Moderator

Voi ce credeţi, cei de la CNP, mahării de la IPA sau sindicaliştii au citit cu atenţie acest proiect.

Fiţi atenţi la prevederile art. 108 alin 2. Din conţinutul său eu înţeleg că vor fi interzise pin-urile cu IPA, CNP sau vreun sindicat, chiar şi când eşti în ţinută civilă. Şi ştiu că atât CNP-ul cât şi IPA au tot împărţit insigne mici ce se purtau aşa la rever.

Vom deveni mai catolici decât Papa. Nicăieri în lume nu am auzit de o prevedere asemăntoare, n-am auzit să ca în vreo ţară poliţiştilor să le fie interzis portul unui pin al IPA. Şi datorită hobby-ului meu, cunosc şi ţin legătură cu mulţi poliţişti străini din toate colţurile lumii.

Interesant este că cei ce au elaborat acest proiect de lege, sunt preocupaţi numai să găsească restricţii şi limitări pentru poliţişti. În schimb nu îi deranjează deloc când uniforma poliţiei este batjocorită şi pângărită prin tot felul de "creaţii artistice" îndoielnice şi de prost gust. 

N-ar fi rău să arunce o privire în ograda finlandezilor. Acolo în privința uniformei de poliţie sunt reguli foarte stricte, portul unei astfel de uniforme se consideră că arată publicului că persoana care o poartă are dreptul şi obligaţia de a aplica legea. Numai că acolo acest principiu nu este numai la nivel declarativ. Dispoziţiile privind utilizarea de uniformelor de poliţie sunt prevăzute într-un decret special care spune că uniformele de poliţie sau alte articole de îmbrăcăminte de poliţie pot fi purtate numai de către poliţişti. În acel act normativ este stipulat clar faptul că nimeni nu are dreptul de a purta o uniformă sau orice articol care poate fi confundată cu o uniformă de poliţie sau orice parte a acestuia. Utilizarea emblemei de poliţie sau ceva asemanator este, de asemenea, interzis expres de lege.

Foarte interesant este şi că numai un şef de poliţie poate permite ca o uniformă de poliţie să fie utilizată într-un spectacol de teatru sau un eveniment similar.

Iar dacă nu mă credeți, vă puteți convinge citind singuri ce scrie pe website-ul oficial al poliţiei finlandeze. Pun şi un printscreen, citiţi ce scrie sub fotografia celor doi poliţişti:

Capture.thumb.PNG.a9b289fef473ca122e5cdd

Link to comment
 • Member

Sa se ceara si la noi asta, mi se pare absolut normal.

Alta problema ar fi interzicerea portul uniformei la mitinguri, care pana acum nu era precizat.

La art. 105, lit j) este interzis dreptul al greva, in continuarea bineinteles, iar recent am observat ca din partea SNPPC se promova urmatorul articol: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19977440-statele-pot-interzice-dreptul-greva-pentru-politisti-cedo.htm

 Statele au dreptul, in numele "sigurantei publice", sa interzica fortelor de ordine dreptul la greva, a decis marti Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), dupa ce a fost sesizata de un sindicat spaniol al politistilor, scrie AFP.

Faptul ca "exigente mai severe" apasa asupra politistilor, "rezultand din mandatul lor armat si din necesitatea unui serviciu neintrerupt din partea lor, justifica interdictia grevei in masura in care siguranta publica si apararea ordinii sunt in joc", a afirmat judecatorii europeni.

CEDO a fost sesizat de sindicatul ER.N.E., care reprezinta politistii din regiunea basca a Spaniei.

Acest sindicat se lupta din 2004 pentru dreptul de a organiza o greva. 

Decizia nu este definitiva: sindicatul are trei luni la dispozitie pentru a cere o noua reexaminare a dosarului, ceea ce Curtea nu este obligata sa si aprobe.
 
 
Articolul este din luna aprilie a acestui an.
 
 
Link to comment
Sache

Posted (edited)

e) să redacteze, să imprime, să promoveze sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;
Cine stabileşte că un articol scris sau promovat de către un poliţist instigă la indisciplină? Dacă nu eşti de acord cu un şef şi îl combaţi devine indisciplină? Dacă dai share unui astfel de articol, eşti vinovat? Mi se pare ca dreptul la libera exprimare este îngrădit.

j) să declare sau să participe la greve;
Extras din Constituţia României - Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 43 - Dreptul la grevă
(1) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
(2) Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.

l) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale;
Dacă nivelul de salarizare ar fi decent această prevedere ar fi ok, dar nu este aşa. Atâta timp cât activitatea desfăşurată nu aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu şi nu aduce prejudicii de imagine Poliţiei Române, nu ar trebui interzisă.

(2) Poliţiştii pot participa la emisiuni audiovizuale care nu au caracter politic. În situaţia în care natura emisiunii se transformă în una cu caracter politic, aceştia au obligaţia de a nu se exprima.
Sunt de acord cu aşa ceva! M-am săturat de toţi lideraşii de sindicat care îşi dau cu părerea prin mass-media despre orice, în special despre politică, dar mai puţin despre activitatea lor sindicală şi despre drepturile şi condiţiile de muncă ale poliţiştilor.

Referitor la portul uniformei de poliţist, în general, şi, în special, la dreptul de a purta uniforma de poliţist, cred că ar trebui să ne inspirăm de la alte state, în sensul celor prezentate de Catalin.
Nu sunt de acord cu interzicerea dreptului de a purta insigne ale unor organizaţii profesionale sau sindicale.

Edited by Sache
Link to comment
 • Member
Ben

Posted (edited)

Art. 108, alin. 3 - trebuie specificat in detaliu ce inseamna politist, respectiv cei din IGPR ca ne trezim cu comunitarii ca lor nu li se aplica interdictia pt ca doar sunt si ei tot politisti, nu? Iar modificarea aceasta trebuie coroborata cu modificarea art. 2 din proiectul statutului privind definitia "politist" de care am vb in topicul respectiv si anume politistul este cel care exercita atributii ale Pol Ro nu ale MAI.

Edited by Ben
Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.