Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 1 - Obligaţiile poliţistului


Catalin

Obligaţiile  poliţistului

Art. 104. – (1) Pentru asigurarea unei conduite corespunzătoare funcţiei publice cu statut special şi respectarea principiilor izvorâte din prezenta lege, precum şi a normelor de etică şi deontologie profesională, prevăzute de actele normative în vigoare, poliţistul este obligat:
a) să îndeplinească cu conştiinciozitate sarcinile şi atribuţiile ce îi sunt conferite prin Constituţie, legi şi alte acte normative precum şi prin ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile şefilor ierarhici; 
b) să îndeplinească cu profesionalism atribuţiile de serviciu;
c) să respecte jurământul de credinţă, să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
d) să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu integritate şi corectitudine a îndatoririlor specifice serviciului poliţienesc, în limitele competenţelor prevăzute de lege;
e) să îşi perfecţioneze continuu nivelul pregătirii profesionale şi să participe la formarea profesională continuă în vederea sporirii cunoştinţelor profesionale, deprinderilor, şi abilităţilor necesare serviciului public;
f) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
g) să fie respectuos faţă de şefi, colegi sau subordonaţi;
h) să acorde sprijin altor poliţişti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
i) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
j) să nu utilizeze în scop personal ori în alte scopuri decât cele de serviciu datele, informaţiile, mijloacele şi bunurile de orice natură, puse la dispoziţia sa pentru exercitarea funcţiei ori la care are acces în virtutea respectivei funcţii; 
k) să respecte principiile izvorâte din prezenta lege, precum şi normele de etică şi deontologie profesională;
l) să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte;
m) să înştiinţeze, în scris, structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate cu privire la persoana sa, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă de acestea;
n) să informeze de îndată şeful ierarhic cu privire la furtul ori pierderea armamentului, muniţiei, legitimaţiei, insignei ori semnelor distinctive de identificare;
o) să informeze de îndată şeful ierarhic cu privire la posibilitatea apariţiei unui conflict de interese sau a unei situaţii de incompatibilitate în activitatea sa; 
p) să informeze de îndată şeful ierarhic cu privire la  orice încercare de imixtiune în activitatea profesională desfăşurată;
q) să se supună periodic sau la solicitarea scrisă şi motivată a şefului unităţii din care face parte la examene medicale şi evaluări psihologice efectuate în clinici şi laboratoare autorizate din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
r) să poarte uniforma, armamentul, muniţia şi semnele distinctive de identificare în timpul serviciului, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
s) să respecte regimul de tratament prescris de medicul de familie sau specialist pentru incapacitate temporară de a efectua serviciul poliţienesc din cauza bolii sau a accidentului şi de a locui la adresa indicată/adresele indicate în formularul medical ce confirmă incapacitatea temporară de a efectua serviciul din cauza bolii sau accidentului.
(2) Poliţiştii sunt obligaţi ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor sau opţiunilor lor politice.
(3) Poliţiştii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la cauze aflate pe rolul instanţelor, parchetelor sau în curs de cercetare în cadrul poliţiei judiciare.
(4) Poliţiştii sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, şi să respecte secretul profesional.
(5) Poliţiştilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului cărora, în perioada de contract prevăzută la art. 23, le-au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere şi instruire efectuate cu pregătirea lor, proporţional cu perioada rămasă, în condiţiile angajamentului încheiat în acest sens.
(6) Obligaţia restituirii cheltuielilor prevăzute la alin. (5) revine, în condiţiile angajamentului încheiat în acest sens, şi următoarelor categorii de persoane:
a) elevilor şi studenţilor din instituţiile de formare ale ministerului care pierd această calitate anterior absolvirii, inclusiv prin exmatriculare, în condiţiile art. 22 alin. (2);
b) absolvenţilor Academiei, inclusiv cei proveniţi din rândul agenţilor de poliţie care nu promovează examenul de licenţă în condiţiile prevăzute la art. 25;
c) specialiştilor care nu promovează examenul de absolvire în condiţiile prevăzute la art. 26 alin (2);
d) poliţiştilor care nu promovează examenul de definitivare în funcţia de poliţist în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2);
e) absolvenţilor instituţiilor de formare profesională ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului care refuză depunerea jurământului de credinţă, în condiţiile art. 29 alin. (7);
f) poliţiştilor care se pensionează pentru limită de vârstă fără îndeplinirea perioadei de contract prevăzute la art. 23.
(7) Normele de restituire a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire potrivit alin. (5) şi alin. (6) sunt aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 


User Feedback

Recommended Comments

Marin81

Posted (edited)

litera e trebuie reformulata, avand in vedere ca pana acum conform omai577 din 2008 participarea la programlee de pregatire continua sau alte activitati de instruire sau examinare in timpul liber era facultativa(art.15 alin.2 din omai 577 din 2008). Unitatea trebuie sa sigure cel putin 3 ore pe zi de munca pregatire continua de 2-3 ori pe luna avand in vedere ca aceasta activitate este obligatorie si planificata regulat, deci nu este o activitate exceptionala. Si nu la gramada in galagie fara un climat proprice de invatare. Max 3-4 politisti astfel incat sa nu fie tulburata activitatea unitatii pe ziua respectiva. Asta daca studierea se poate face doar la unitate daca actele normative interne sunt au nivel de secretizare. Probabil domnii sefi nu au fost prea mult pe la biblioteca sa vada care e climatul acolo. Este liniste. Nu galagie. Pregatirile continue pot avea caracterul de seminar numai dupa studierea materiei nu concomitent. timpul liber al politistului poate fi tulburat doar pentru probleme reale ce tin de exercitarea atributiilor de serviciu daca unitatea nu are efectivul necesarul , si numai in situatii de exceptie fara a se crea o regula in a chema personal la serviciu la fiecare actiune. Unitatile ar trebui sa primeasca fonduri pentru a se crea sali de tragere si educatie fizica la unitatea unde lucreaza politistul si sa asigure schimbul acestuia in timpul serviciului cu alt coleg.

 

Edited by Marin81
Link to comment
Marin81

Posted (edited)

Avand in vedere ca recent pregatirea continua se face pe aplicatia informatica a institutiei fiecare politist trebuie sa-i fie asigurat calculator conectat la aplicatie. Acest lucru nu este respectat la mn de ex. Si totusi se dau testele pe calculator, desi in pregatirile continue din lunile precedente numarul de calculatoare cu aplicatia functionala erau insuficiente raportta la numarul de politisti participanti in ziua cand s-a planificat pregatirea. Mai mult va pot spune ca luna asta fiind anuntate examene am dorit sa recitesc cursurile pe aplicatia informatica. Desi am dat clic sa vad cursul aplicatia m-a bagat din prima in test fortandu-ma sa-l sustin. Evident ca notele au fost mici. Ideea este ca unii sefi cred ca daca ai vazut odata suportul de curs memorezi totul fara sa-ti mai fie necesar sa mai restudiezi a doua oara cursul si aplicatia iti blocheaza accesul la curs la un anumit moment si te baga fara acordul tau in test.. Alta neregula este legat de faptul ca aplicatia nu arata la capatul testului grila variantele corecte de raspuns. Si nici nu iti da o copie, la cerere, a testului sustinut de politist cu intrebarile si raspunsurile date dupa examinare. Pentru a-si da seama exact unde a gresit. Intrebarile ar trebui sa acopere in in proportie egala toata materia nu doar o parte din ea. Mai ales la concursuri pentru accederea pe functii. Sunt unii candidati care prin "informatii" pot sti doar legile din care se dau subiectele. De ex 10 acte normative de studiat la concurs, Si doar 2 act normative in intrebari. De asemenea intrebarile din temele care nu au o aplicabilitate practica in atributiile politstului ar trebui limitate la cel mult 30% din totalul intrebarilor. Chestiile lipsite de aplicabilitate practica de regula nu se retin mult timp. S-au dat intrebari din activitati ce tin inclusiv de atributiile altor institutii. De ex. la politia de frontiera probleme de psihologie a azilantului , chestii care intra in atributiile IGI. Sau teme tip compunere privind coruptia. Nu ca prevederi legale in materie penala prin analliza elementelor infractiunii.  Chestii aprofundate, studii, povesti, conceptii, filosofii care ar trebui sa fie invatate de cei de la DNA, DGIPI etc. Ca baniesc ca politst de frontiera, prin natura atributiilor mele, nu ar trebui sa le fac lor treaba. Aceste nereguli ar trebui corectate fiind niste practici lipsite de echitate didactica.

 

Edited by Marin81
Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.