Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 1 Categorii, drepturi generale şi drepturi profesionale


Marius

Secţiunea 1

Drepturi şi obligaţii

Categorii de drepturi
Art. 89.
– Poliţistul are următoarele drepturi:

a) drepturi generale, acordate în considerarea activităţii prestate de poliţişti;
b) drepturi profesionale, acordate în considerarea particularităţilor raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
c) drepturi compensatorii, acordate pentru diminuarea sau eliminarea consecinţelor riscurilor deosebite ale funcţiei de poliţist, precum şi pentru compensarea obligaţiilor, interdicţiilor, restrângerii unor drepturi sau libertăţi şi incompatibilităţilor impuse de funcţia publică cu statut special.

Drepturi generale
Art. 90.
–  Poliţistul are următoarele drepturi generale: 

a) salariu lunar, acordat potrivit legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice/salariu lunar, acordat potrivit legii/legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, acordate în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului;
d) concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă – cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara serviciului, prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă – exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, acordate în condiţiile legii; 
e) concedii medicale pentru maternitate, concedii medicale de risc maternal, concedii paternale, concedii pentru creşterea copilului şi concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, acordate în condiţiile legii;
f)  dreptul la pensie stabilit potrivit legislaţiei în vigoare.

Drepturi profesionale
Art. 91
. – Poliţistul are următoarele drepturi profesionale: 

a) să primească şi să poarte uniformă, echipament specific, însemne distinctive, insignă şi documente de legitimare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
b) să poarte şi să folosească armamentul din dotare, utilizarea tuturor mijloacelor de imobilizare în îndeplinirea serviciului poliţienesc, în condiţiile legii, în timpul serviciului şi în afara acestuia;
c) indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată în calitate de tutore profesional, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
d) drepturi de hrană, potrivit legii;
e) asistenţă medicală gratuită constând în servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, asistenţă psihologică gratuită, precum şi bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului;
f) tratament medical în străinătate, în cazul în care nu sunt posibilităţi de tratament în ţară, pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
g) locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
h) indemnizaţii de instalare, de transfer, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;
i) compensaţie lunară pentru chirie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
j) compensaţie lunară pentru achiziţionarea ori construirea unei locuinţe, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
k) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, transferului în interesul serviciului în alte localităţi ori împuternicirii/detaşării pe o funcţie de conducere în alte localităţi, delegării şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; 
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
m) păstrarea armamentului dobândit personal sau ca recompensă şi după data încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului, în condiţiile legii;
n) conferirea de ordine, medalii, decoraţii şi însemne onorifice, potrivit legii. Poliţiştii decoraţi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20, respectiv 25 de ani de activitate desfăşurată în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la acordarea dreptului la pensie, beneficiază de un spor de 10%, 15%, respectiv 20% la cuantumul acesteia;
o) dreptul de a primi diplome, plachete, insigne pentru recunoaşterea meritelor pentru activitatea desfăşurată de poliţist, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
p) cursuri sau programe de reconversie profesională, în condiţiile prezentei legi;
q) facilităţi pentru accesul la casele de odihnă, căminele, sanatoriile, bazele sportive, unităţile de pregătire şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în administrarea ministerului în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; 
r) de a solicita şi a-i fi puse la dispoziţie înscrisurile necesare în vederea formulării apărărilor, în situaţia în care, ulterior încetării raporturilor de serviciu, poliţistul este parte într-un litigiu dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.
s) de a i se asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţii.

  • Upvote 1

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.