Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Posturile ocupate la momentul intrării în vigoare a legii


Catalin

Aplicarea unor prevederi privind posturile ocupate la momentul intrării în vigoare a legii 

Art. 131. –  (1) Termenul de 3 ani prevăzut la art. 50, în situaţia poliţiştilor care ocupă la data intrării în vigoare a prezentei legi o funcţie de conducere care presupune calitatea de ordonator de credite, curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
(2) Prevederile art. 48 alin. (4)  nu se aplică poliţiştilor numiţi în funcţii la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 131 - (3) Prin excepţie de la prevederile art. 18, pe o perioadă de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în cadrul specialităţilor cu atribuţii directe în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau respectarea ordinii şi liniştii publice, pot fi încadraţi, prin concurs sau examen, poliţişti care au absolvit studii juridice în instituţii de învăţământ superior, altele decât Academia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(4) Poliţiştii încadraţi în funcţii la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplinesc condiţiile de grad necesare pentru ocuparea acestor funcţii. Dispoziţiile art. 32 şi art. 33 sunt aplicabile în mod corespunzător.  
 
Emiterea actelor normative de aplicare a legii 

Art. 132. – (1) Actele normative emise în executarea legilor anterioare rămân aplicabile şi după intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va emite ordinele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi, cu excepţia prevăzută la art. 93.

 


User Feedback

Recommended CommentsCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.