Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 3 - Recrutarea poliţiştilor


Marius

Secţiunea a 3 – a

Recrutarea şi formarea profesională a poliţiştilor

 

1 Recrutarea poliţiştilor

Recrutarea prin instituţii de învăţământ

Art. 17. – (1) Poliţiştii provin, cu prioritate, din rândul absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului.

(2) Poliţiştii pot proveni şi din rândul absolvenţilor altor instituţii de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori din afara acestuia, la care s-au format pentru nevoile ministerului. Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la concursurile de admitere în alte instituţii de formare iniţială decât ale ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Recrutarea specialiştilor

Art. 18. – (1) Încadrarea specialiştilor se poate realiza exclusiv pe funcţii de specialitate.

(2) Recrutarea pentru concursul sau examenul organizat în vederea încadrării pe funcţii de specialitate se realizează cu prioritate, din rândul poliţiştilor care au dobândit şi specialitatea corespunzătoare cerinţelor postului.

(3) În situaţia în care, în urma desfăşurării concursului sau examenului prevăzut la alin. (2), funcţiile nu au fost ocupate, se organizează un nou concurs sau examen cu recrutare din sursă externă.

(4) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (2) şi (3) se organizează la nivel naţional, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

Admiterea agenţilor în corpul ofiţerilor de poliţie

Art. 19.  Agenţii de poliţie sunt admişi în corpul ofiţerilor de poliţie, în condiţiile prezentei legi, prin absolvirea cu diplomă de licenţă a cursurilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academie, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau prin încadrarea pe funcţii specialitate, potrivit art. 18 alin. (1) şi (2).

Art. 19 - Agenţii de poliţie sunt admişi în corpul ofiţerilor de poliţie, în condiţiile prezentei legi, prin absolvirea cu diplomă de licenţă a cursurilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academie, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

alin. (2) - prin excepţie, admiterea agenţilor în corpul ofiţerilor de poliţie, pe funcţii de conducere sau execuţie vacante, se face condiţionată de vechime şi studii.

alin. (3) – funcţiile de conducere vacante din MAI se ocupă prin avansarea poliţiştilor din sistem, prin concurs sau examen. Pot participa la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel puţin 4 ani ca poliţist. Agenţii de poliţie pot ocupa posturi vacante de conducere, prin examen sau concurs de avansare în funcţie, până la nivelul funcţiei de şef birou sau a unei funcţii similare acesteia.


User Feedback

Recommended Comments

(3) În situaţia în care, în urma desfăşurării concursului sau examenului prevăzut la alin. (2), funcţiile nu au fost ocupate, se organizează un nou concurs sau examen cu recrutare din sursă externă.
Corect ar fi: (3) În situaţia în care, în urma desfăşurării concursului sau examenului prevăzut la alin. (2), funcţiile nu au fost ocupate, se organizează un nou concurs sau examen cu recrutare din sursă externă în vederea încadrării pe funcţii de specialitate ca personal contractual.

alin. (3) – funcţiile de conducere vacante din MAI se ocupă prin avansarea poliţiştilor din sistem, prin concurs sau examen. Pot participa la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel puţin 4 ani ca poliţist. Agenţii de poliţie pot ocupa posturi vacante de conducere, prin examen sau concurs de avansare în funcţie, până la nivelul funcţiei de şef birou sau a unei funcţii similare acesteia.
Corect ar fi: alin. (3) – funcţiile de conducere vacante din MAI se ocupă prin avansarea poliţiştilor din sistem, prin concurs sau examen. Pot participa la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel puţin 5 (cinci) ani ca poliţist. Agenţii de poliţie pot ocupa posturi vacante de conducere, prin examen sau concurs de avansare în funcţie, până la nivelul funcţiei de şef serviciu sau a unei funcţii similare acesteia.
De ce doar şef de birou, agenţii au cumva ciumă? În schimb un încadrat direct sau un transferat ca ofiţer de poliţie poate să ajungă în orice funcţie doreşte în cadrul Poliţiei Române.

 

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.