Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 3 - Formarea profesională iniţială


Catalin

2 Formarea profesională iniţială

Condiţii generale pentru elevi şi studenţi
Art. 20. – Candidaţii la concursurile de admitere în instituţii de formare profesională ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) - i) la data recrutării.

Admiterea în instituţii de formare profesională iniţială ale ministerului
Art. 21.  – (1) Concursurile pentru admiterea în Academie se organizează:
a) pentru absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
b) pentru agenţi de poliţie, pe locuri special alocate la specializarea ordine şi siguranţă publică din cadrul  Facultăţii de Poliţie din cadrul Academiei, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 
(2) Pentru a participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b), agenţii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fi desfăşurat activitate ca poliţist minim 2 ani;
b) să nu aibă raporturile de serviciu suspendate;
c) la ultima evaluare să fi obţinut calificativul „Foarte bine”/la ultima evaluare să fi obţinut calificativul „Bine”;
d) să nu se afle la dispoziţia unităţii, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale.
(3) La concursurile pentru admiterea în instituţii de formare profesională iniţială ale ministerului pot participa absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat care îndeplinesc condiţiile generale pentru elevi şi studenţi, prevăzute la art. 20.

Dobândirea şi pierderea calităţii de elev sau student
Art. 22. – (1) Candidatul admis în instituţia de formare profesională iniţială a ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului este înmatriculat ca student sau, după caz, ca elev.
(2) Calitatea de elev sau student se pierde:
a) dacă oricare din condiţiile generale pentru elevi şi studenţi prevăzute la art. 20 nu mai sunt îndeplinite;
b) atunci când raporturile acestuia cu instituţia de formare profesională a ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului încetează anterior absolvirii, inclusiv prin exmatriculare.

Semnarea angajamentului
Art. 23. – (1) La data înmatriculării, studenţii şi elevii trebuie să semneze un angajament prin care se obligă ca, după absolvire, să îşi desfăşoare activitatea în funcţia de poliţist pe o perioadă de 10 ani. 
(2) În momentul dobândirii calităţii de student de către agenţii de poliţie, perioada de angajament rămasă neefectuată se cumulează cu cea prevăzută la alin. (1). 

Asigurarea şi echivalarea îndeplinirii serviciului militar activ
Art. 24. – (1) În curricula de învăţământ a instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului se prevede, în primul an de studii, un curs de pregătire militară, respectiv un modul de pregătire militară, în scopul asigurării îndeplinirii serviciului militar activ, potrivit Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Studenţilor şi elevilor din instituţiile de formare profesională iniţială ale ministerului care nu dobândesc statutul de poliţist, li se asigură echivalarea îndeplinirii serviciului militar activ şi li se acordă, în condiţiile legii, gradul militar de soldat, fruntaş sau caporal, în rezervă, în raport cu nota de promovare a cursului/modulului prevăzut la alin. (1), în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Finalizarea formării profesionale iniţiale
Art. 25. – (1) Finalizarea formării profesionale iniţiale se face prin examen de absolvire în cazul agenţilor de poliţie şi prin examen de licenţă în cazul ofiţerilor de poliţie. 
(2) Absolvenţii instituţiilor de formare profesională iniţială care nu promovează examenul prevăzut la alin. (1) sunt obligaţi să se prezinte la sesiunea următoare, organizată în condiţiile legii.
(3) Lipsa de la examenul prevăzut la alin. (1) sau nepromovarea la două sesiuni atrage nedobândirea statutului de poliţist. 
(4) Absolventul care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul prevăzut la alin. (1) poate susţine acest examen dacă de la finalizarea studiilor până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Absolvenţii Academiei proveniţi din rândul agenţilor de poliţie care nu promovează examenul de licenţă sunt menţinuţi în specialităţile din care provin cu gradul deţinut anterior absolvirii cursurilor Academiei. 
(6) Până la promovarea examenului prevăzut la alin. (1) absolvenţii nu beneficiază de prevederile prezentului statut.

Formarea profesională iniţială a specialiştilor
Art. 26. – (1) După încadrarea în funcţia de poliţist, specialiştii transferaţi din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau încadraţi din sursă externă trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră, cu durata de până la 60 de zile, în primul an de la încadrare, organizat în condiţii stabilite potrivit normelor cu privire la carieră aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Cursul prevăzut la alin. (1) se finalizează cu un examen de absolvire. Specialiştilor care nu promovează examenul de absolvire le încetează raporturile de serviciu, în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă. 

3 Formarea profesională continuă

Art. 27. – (1) Ministerul, prin instituţiile de formare profesională proprii, asigură formarea profesională continuă a poliţiştilor pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare exercitării atribuţiilor specifice funcţiei de poliţist.
(2) Poliţistul poate urma programe de formare profesională continuă finanţate de către minister şi organizate în ţară sau în afara ţării, dacă programul respectiv se circumscrie necesităţilor unităţii în care este încadrat. Participarea se aprobă de şeful unităţii din care face parte poliţistul, în limita fondurilor aprobate pentru programe de formare profesională  continuă conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Poliţistul poate fi trimis cu acordul său la programe de formare profesională continuă în străinătate, în interesul ministerului, în condiţiile legii.

Art. 28. – Categoriile, formele, modul de desfăşurare şi durata programelor de formare profesională continuă a poliţistului în instituţiile de formare profesională ale  ministerului, precum şi condiţiile de participare a poliţistului la programe de formare profesională în ţară sau în străinătate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.User Feedback

Recommended Comments

Formarea profesională iniţială a specialiştilor
Art. 26. – (1) După încadrarea în funcţia de poliţist, specialiştii transferaţi din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau încadraţi din sursă externă trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră, cu durata de până la 60 de zile, în primul an de la încadrare, organizat în condiţii stabilite potrivit normelor cu privire la carieră aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Cursul prevăzut la alin. (1) se finalizează cu un examen de absolvire. Specialiştilor care nu promovează examenul de absolvire le încetează raporturile de serviciu, în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă. 

 

Deja incep sa fie definiti peste tot ca fiind specialisti, dar se vor politisti. De ce nu se vrea delimitarea asta odata si odata si se incerca o struto-camila?

Un lider de sindicat zicea trebuie sa fie politisti pentru ca numai asa pot pastra secretul profesional sau daca nu sa fie trasi la raspundere.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites

Trebuie eliminată definitiv încadrarea în rândul poliţiştilor din sursă externă şi prin transferul de la alte arme. Să râmână acolo unde sunt, iar dacă vor să fie poliţişti,să susţină examen de admitere la instituţiile pentru formarea poliţiştilor.
Dacă e nevoie de "specialişti", să fie încadraţi pe alte funcţii decât cele de poliţişti şi să-i păstreze funcţionari fără statut de poliţişti, aşa cum se întâmplă şi în alte instituţii, cât şi în străinatate.

Niciun informatician care este angajat la spital nu devine peste noapte şi medic sau asistent, e încadrat informatician şi atât. Aşa trebuie să fie şi în poliţie. Ne-am cam săturat de specialişti lu' peşte prăjit.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites

Formarea profesională iniţială a specialiştilor
Art. 26.
– (1) După încadrarea în funcţia de poliţist, specialiştii transferaţi din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau încadraţi din sursă externă trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră, cu durata de până la 60 de zile, în primul an de la încadrare, organizat în condiţii stabilite potrivit normelor cu privire la carieră aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Cursul prevăzut la alin. (1) se finalizează cu un examen de absolvire. Specialiştilor care nu promovează examenul de absolvire le încetează raporturile de serviciu, în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

Nu avem nevoie de încadrări directe în funcţii de poliţişti a unor aşa-zişi specialişti! Şi nici de transferuri de la alte structuri! Cine vrea să fie poliţist trebuie să urmeze cursurile Academiei de poliţie sau ale unei şcoli de agenţi de poliţie. Este chiar aşa de greu de înţeles pentru unii că nu poţi să devii poliţist peste noapte, ci doar purtător de uniformă de poliţist?

Formularea corectă este: După încadrarea în funcţia de personal contractual, în cadrul Poliţiei Române, specialiştii transferaţi din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau încadraţi din sursă externă trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră, cu durata de până la 30 de zile, în primul an de la încadrare, organizat în condiţii stabilite potrivit normelor cu privire la cariera personalului contractual aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Foarte simplu şi corect faţă de toţi poliţiştii!
Atunci să vedeţi câţi specialişti se mai înghesuie să lucreze în Poliţia Română.
 

Share this comment


Link to comment
Share on other sites

Un lider de sindicat zicea trebuie sa fie politisti pentru ca numai asa pot pastra secretul profesional sau daca nu sa fie trasi la raspundere.

Cine a zis asta ori e un mare prost ori nu stie cum sa mai justifice o aberatie. Si secretarele au autorizatie de acces la informatii clasificate emise de ORNISS, sunt personal civil si sunt trase la raspundere ca oricare altul. Ce e ineptia asta? Lipsa calitatii de politist inlatura raspunderea disciplinara sau penala? Eu zic sa le retraga magistratilor accesul la info. Clasificate ca nu sunt politisti dupa mintea unora.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites
guraliucionel

Posted

Sursă externă numai personal civil.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.