Jump to content
POLITISTI.ro

  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Sign in to follow this  

Secţiunea 1 - Dispoziţii generale


Catalin

Secţiunea 1
Dispoziţii generale

 
Autoritatea ierarhică
Art. 9. – (1) Ierarhia poliţiştilor are la bază ierarhia pe corpuri, iar în cadrul corpurilor, pe funcţia ocupată şi grade profesionale.
(2) Poliţiştii se subordonează şefului ierarhic, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede un alt tip de subordonare. 

Exercitarea autorităţii ierarhice
Art. 10. – (1) Exercitarea autorităţii ierarhice implică asumarea deciziilor în raport cu atribuţiile exercitate potrivit legii. La aprecierea oportunităţii dispoziţiilor şi măsurilor adoptate trebuie avut în vedere scopul măsurii dispuse în raport cu mijloacele folosite.
(2) Şefii ierarhici nu pot să dea îndrumări sau dispoziţii poliţiştilor de poliţie judiciară privind modul de efectuare a urmăririi şi cercetării penale, procurorul fiind singurul competent în acest sens. 
(3) Măsurile pentru aducerea la îndeplinire, de către poliţişti şi/sau poliţişti  de poliţie judiciară, a dispoziţiilor date de procuror, coordonarea şi verificarea modului de îndeplinire a acestora, în termenele stabilite şi asigurarea resurselor necesare, se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(4) Orice poliţist are obligaţia de a executa întocmai şi la timp, instrucţiunile, dispoziţiile şi ordinele date de şeful ierarhic, în limitele şi în conformitate cu dispoziţiile legale. Şefii ierarhici răspund pentru legalitatea ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise şi transmise poliţiştilor din subordine.
(5) Fiecare şef ierarhic evaluează şi stabileşte proporţionalitatea mijloacelor utilizate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor date poliţiştilor din subordine. Evaluarea mijloacelor utilizate se face prin raportare la normele de dotare şi înzestrare aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(6) Poliţistul răspunde pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii. 
(7) Poliţistul este obligat să se abţină de la executarea ordinelor, dispoziţiilor şi misiunilor vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa de îndată şefii despre aceasta, pe cale ierarhică. Abţinerea de la executarea ordinelor, dispoziţiilor şi misiunilor ilegale nu atrage răspunderea disciplinară a poliţistului.    

Corpuri şi grade profesionale
Art. 11. – (1) Poliţiştii fac parte din corpul ofiţerilor de poliţie sau din corpul agenţilor de poliţie.
(2) Pe parcursul carierei, în cadrul fiecărui corp, poliţiştilor li se acordă grade profesionale, ierarhizate după cum urmează: 
I. Corpul ofiţerilor de poliţie
a) subinspector de poliţie;
b) inspector de poliţie;
c) inspector principal de poliţie;
d) subcomisar de poliţie;
e) comisar de poliţie;
f) comisar şef de poliţie;
g) chestor de poliţie;
h) chestor principal de poliţie;
i) chestor şef de poliţie;
j) chestor general de poliţie.
II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent de poliţie; 
b) agent principal de poliţie;
c) agent şef adjunct de poliţie;
d) agent şef de poliţie;
e) agent şef principal de poliţie.

Admiterea în corpul profesional
Art. 12. – (1) Pentru admiterea în corpul ofiţerilor de poliţie sunt necesare studii universitare cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi a programului de studii de master, ciclul II de studii universitare ori ciclul I de studii universitare.
(2) Pentru admiterea în corpul agenţilor de poliţie sunt necesare studii postliceale absolvite cu diplomă sau, în cazul specialiştilor, cel puţin studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, care să asigure specialitatea postului, în măsura în care aceasta nu poate fi asigurată prin studii postliceale.

Pregătirea şi evoluţia profesională a poliţistului 
Art. 13. – (1) Pregătirea şi evoluţia profesională a poliţistului se realizează potrivit regulilor generale stabilite prin prezenta lege şi a normelor cu privire la carieră aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Normele de competenţă privind naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor de serviciu ori acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

guraliucionel

Posted

Agent de politie sau  ofițer inferior.

E o problema?

Agent de politie obligatoriu studii postliceale .

Share this comment


Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.